Nomi Sharan

תקנון האתר

 1. מבוא
  1. ברוכים הבאים לאתר של נעמי שרן (להלן “האתר”).
  2. הגישה לאתר והשימוש בו, כפופים לתקנון המפורט (להלן “התקנון”), המהווה חוזה מחייב בינך לבין בעלת האתר, לכן הנך מתבקש/ת לקרוא את התקנון בקפידה.
  3. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והאמור בו מכוון לשני המינים כאחד.
  4. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל עת ובכל עניין, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  5. כל אדם רשאי להשתמש באתר, ובתנאי שהוא הוא בעל כשרות משפטית (במידה והנך קטין או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו נעשה לאחר קבלת אישור כאמור)
  6. בעלת האתר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
 1. קניין רוחני וזכויות יוצרים
  1. כל זכויות היוצרים באתר זה, לרבות תמונות (מקוריות), מאמרים, סרטוני וידאו, טקסטים וכיו”ב, הינם רכושה הבלעדי של בעלת האתר, ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם בעלת האתר.
  3. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

 

 1. מדיניות פרטיות
  1. בעלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת בעלת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהיה בעלת האתר אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
  2. בעלת האתר רשאית לעשות שימוש בטכנולוגית cookies או בכל טכנולוגיה דומה לשמירת מידע מקומי, לצרכי חווית משתמש מהירה ויעלה יותר.
  3. בעלת האתר רשאית לעשות שימוש בפרטים שהוזנו על ידך לצורך איסוף נתונים סטטיסטים על השימוש באתר.
  4. בהסכמתך לתקנון זה, יש משום הסכמה לבעלת האתר או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על שירותים ומשאבים הקשורים למוצריה של בעלת האתר. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS או כל אמצעי אחר.
 1. דין וסמכות שיפוט
  1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית.
 1. כללי
  1. בעלת האתר רשאית לעשות שינויים באתר, בשירותים ובמוצרים המוצעים בו ואף להפסיק את פעילותו. שינויים מסוג זה עלולים לגרום לאי נוחות בעת השימוש באתר, והנך מוותר בזאת מראש על כל טענה בעניין זה.
  2. השימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה, ובעלת האתר לא תישא באחריות כלשהיא בגין שימוש זה.
  3. אין ליצור קישורים לאתר, מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פורנוגראפיים או פוגעניים אחרים.
  4. בעלת האתר רשאית לחסום את גישתך לאתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ככל שביצעת מעשה בלתי חוקי / מסרת פרטים שגויים בעת ההרשמה / פגעת בדרך כלשהי בפעילותו התקינה של האתר.
  5. בכל שאלה הנך מוזמן לפנות למנהלת האתר בכתובת: nomi@nomisharan.com